บะจ่าง หรือ ขนมจ้าง (จีนฮกเกี้ยน: 肉粽 bah-chàng; จีนกลาง: 粽子 zòngzi หรือ 糉 zòng) เป็นอาหารจีน ทำด้วยข้าวเหนียวใส่หมูหรือหมูแดงกับถั่วหรือเม็ดบัวและเครื่องปรุงต่างๆ ผัดแล้วห่อด้วยใบไผ่มัดเป็นทรงพีระมิดสามเหลี่ยม บางที่ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยม ใช้เชือกมัดแล้วนึ่งให้สุก ซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็จะทำไส้แตกต่างกันไปปกติบะจ่างจะมีการทำกันมากในเทศกาลวันไหว้ขนมจ้าง คือวันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏิทินทางจันทรคติ สามารถรับประทานเป็นอาหารว่างหรืออาหารหลัก

ตำนานของบะจ่าง
       มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมา ในสมัยจั้นกว๋อ (ราวก่อนค.ศ. 403 - 211) กษัตริย์ ฉู่เซียนอ๋อง ทรงโปรดปรานขุนนางกังฉินเป็นอย่างมาก  ต่อมา  กวีผู้รักชาตินาม "ชวีหยวน"
ได้พูดเตือนพระองค์ ทำให้ชวีหยวนถูกปลดจากตำแหน่ง
และถูกไล่ออกจากเมืองหลวง นอกจากนี้
รัฐฉินยังถูกรัฐฉู่เข้ารุกรานจนประเทศล่มสลาย ประชาชนยากไร้
ชวีหยวนรู้สึกอดสูแก่ใจที่ไม่อาจช่วยเหลือประเทศชาติได้จึงกระโดดน้ำฆ่าตัว
ตาย เมื่อชาวบ้านที่นับถือในตัวชวีหยวนทราบเรื่องเข้า
ก็ช่วยกันหาศพของชวีหยวน แต่ก็ไม่พบ
และเพื่อเป็นการระลึกถึงความรักชาติของชวีหยวน
พวกชาวบ้านจึงได้มีการโยนบะจ่างลงในน้ำ
เพื่อให้บรรดาสัตว์น้ำไม่ต้องไปกินศพของชวีหยวน แต่มากินบะจ่างแทน

*ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/บะจ่างpowered by ธุรกิจไทย GO ONLINE